• විශ්වාසභංගය - දේශපාලන වේදීකාවේ වරින් වර විවිධ ආටක නාටක රඟ දක්වති. ඒ හා සමාන නාටකයක් විශ්වාසභංගය ලෙසින් ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. එයින් ...
    3 months ago

ආදරය යනු...


ආදරය යනු නිදි නැති රැයක

බෝඳ සිහිනයකි


දිය මත වැටී සුදු මල්

රැලි අතර නැලැවෙන සේ

සසල සිත මුකුළු කරවන

ආදරය යනු මෘදු මද පවනකි

ගතේ තැවරී, සිහින් සුව දී

විගසින් ඉ‍ගලී පියඹනා

නැත නතර වන

සදහට ම ළඟ


ආදරය යනු සිත් ගත් සුවඳකි

කුසුම් දස දහසක් ගෙනෙන

ඒ සුවඳින් මත් ව

සිහින ලොවට ඔසවා ගෙන යන

සුවඳ රොදකි සිත්කළු


ආදරය යනු ඉරමුදුන් දින

නිල් පැහැති කදු වළල්ලකි

නෙත් පුරා, සිත් පිනා

නිසල කරන ගත සිත


ආදරය යනු සුළඟින් නැළැවෙන

පස් පියුමෙන් සපිරි - නිල් විල්තෙරකි

ගතට සිතට නෙතට - සහන් සලා නළවන


ආදරය යනු ගල් මතින් පොපියා වැටෙන

දියළුමකි-දුම්හිඳකි පියකරු

දිය ඉහිරී, සිසිල දී කරන

පහන් සිත් සතන්


ආදරය යනු

කියවා නිම කළ නොහැකි

ලස්සන පොතකි


ආදරය යනු පුන් පොහෝ දිනක

බෝ සිසිලිළාල හඬ මැද

බවුන් වඩන පහන් සිතතක

නිවිසැනැහුම් ආවේගයකි


වචනයෙන් කිව නොහැකි මුත්

සිහින් ලෙස දැනෙන

ආදරය යනු

අමුතු ආගන්තුක

සහනයකි හද පතන


ආදරය යනු.... ආදරය යනු... ආදරය යනු...


වෙනකක් නොව,

ආදරය යනු ඔබ ය - මා පෙම්බරි යේ. . .