• විශ්වාසභංගය - දේශපාලන වේදීකාවේ වරින් වර විවිධ ආටක නාටක රඟ දක්වති. ඒ හා සමාන නාටකයක් විශ්වාසභංගය ලෙසින් ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. එයින් ...
  3 months ago

දිය බිඳු: පළමු කොටසවැහි වැටුණු පසු
තණ අග දිය බිඳු
දිළේ හිරු රැසින්


පෙනේ අවට ලෝ
මවා සුන්දර සිතුවම් . . .


හිරු රැස තද වී
මැකීයයි දියබිඳු
ලෝ දහම කියා දී අපට!


ඉදිරි සැබැදුම: "මීදුම"
පසු සැබැදුම: "බෝපත්"

3 comments:

 1. ජීවය තණ අග පිණි බිඳු වැන්නේ කියනවනෙ.....යථාර්තය.....ඉතා සියුම්ව.....

  අපූරුයි

  ReplyDelete
 2. නෙතු අග දිලෙන දගලන මේ කඳුළු බිද
  කාලය සමඟ වියලෙන්නෙත් මෙ දහම ලෙස

  කඳුලු බිදත් ... දිය බිදත් දෙකම එකම ඉරනමට ලක් වෙනව නේද අයියා....

  ReplyDelete
 3. @ දිල්,

  ජීවත් වීම යථාර්ථවාදී විය යුතුයි නේ ද?

  @වත්,

  කඳුළු පිණි මෙන් සිදේ කාලය සමඟ ඔබ කී සේ. . . එය සැබැයි!!!

  ස්තූතියි සටහන් වලට. . .

  ReplyDelete