සිතුම් පෙළ


බසයේ කවුලුව අතරින්

එයි මුරණ්ඩු සුළං රොදක්

වැදී ගතෙහි වේගයෙන්

සසල කොට පුබුදයි

අමුතු හැඟුමක්. . .


සිතුම් පෙළක්

සිත වැදී ඇතිවන

“පිළිබඳ සිත්” සේ. . .

2 comments:

 1. සිහිල් සුලං රොදක්
  එනතුරු බලාන උන්නෙමි........
  අයාගෙන මයෙ හදවත......
  ලැබුනේ කටුක දුහුවිලි
  මුසු උණුසුම් වා රැල්ලක්.......
  බිඳලමින් මයෙ හීනය...

  ReplyDelete
 2. පිළිබඳ සිත
  ඇති වග දැන
  පිළිසඳ ගත්
  කළලය ඔබ
  උපදින්නට පෙර
  වැලලී ගිය එය
  පණ නල ලෙස රැදි
  සිහිනෙකි නිතරම

  ReplyDelete