• විශ්වාසභංගය - දේශපාලන වේදීකාවේ වරින් වර විවිධ ආටක නාටක රඟ දක්වති. ඒ හා සමාන නාටකයක් විශ්වාසභංගය ලෙසින් ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. එයින් ...
  3 months ago

සිතුම් පෙළ


බසයේ කවුලුව අතරින්

එයි මුරණ්ඩු සුළං රොදක්

වැදී ගතෙහි වේගයෙන්

සසල කොට පුබුදයි

අමුතු හැඟුමක්. . .


සිතුම් පෙළක්

සිත වැදී ඇතිවන

“පිළිබඳ සිත්” සේ. . .

2 comments:

 1. සිහිල් සුලං රොදක්
  එනතුරු බලාන උන්නෙමි........
  අයාගෙන මයෙ හදවත......
  ලැබුනේ කටුක දුහුවිලි
  මුසු උණුසුම් වා රැල්ලක්.......
  බිඳලමින් මයෙ හීනය...

  ReplyDelete
 2. පිළිබඳ සිත
  ඇති වග දැන
  පිළිසඳ ගත්
  කළලය ඔබ
  උපදින්නට පෙර
  වැලලී ගිය එය
  පණ නල ලෙස රැදි
  සිහිනෙකි නිතරම

  ReplyDelete