• පුර්වාදර්ෂ - මුළු වසර පුරාවට විවිධ වූ නරක පුර්වාදර්ශ රාශියක් පෙළ ගැසිණු දක්නට වි ය. ලංකාවේ මුළු දේශපාලන ඉතිහාසයේ බහුතර වශයෙන් ම දක්නට ඇත්තේ වැරදි පුර්වාදර්ෂයන් ය. අ...
  4 years ago

සිතුම් පෙළ


බසයේ කවුලුව අතරින්

එයි මුරණ්ඩු සුළං රොදක්

වැදී ගතෙහි වේගයෙන්

සසල කොට පුබුදයි

අමුතු හැඟුමක්. . .


සිතුම් පෙළක්

සිත වැදී ඇතිවන

“පිළිබඳ සිත්” සේ. . .

2 comments:

 1. සිහිල් සුලං රොදක්
  එනතුරු බලාන උන්නෙමි........
  අයාගෙන මයෙ හදවත......
  ලැබුනේ කටුක දුහුවිලි
  මුසු උණුසුම් වා රැල්ලක්.......
  බිඳලමින් මයෙ හීනය...

  ReplyDelete
 2. පිළිබඳ සිත
  ඇති වග දැන
  පිළිසඳ ගත්
  කළලය ඔබ
  උපදින්නට පෙර
  වැලලී ගිය එය
  පණ නල ලෙස රැදි
  සිහිනෙකි නිතරම

  ReplyDelete