• පුර්වාදර්ෂ - මුළු වසර පුරාවට විවිධ වූ නරක පුර්වාදර්ශ රාශියක් පෙළ ගැසිණු දක්නට වි ය. ලංකාවේ මුළු දේශපාලන ඉතිහාසයේ බහුතර වශයෙන් ම දක්නට ඇත්තේ වැරදි පුර්වාදර්ෂයන් ය. අ...
  4 years ago

මගේ පළමු සටහන


අවන්හල් අසුන් කොන
සිතුවිල්ලෙන් භරිත ව

බොල් අහස දෙස බලන්
උරා ගත් දුම් රොටුව

සෙමින් හමනා සුළං මතින්
පා කර හරියි හිතේ දුක

2 comments:

 1. දුම්බොන එක හොද දෙයක් ද

  ReplyDelete
 2. @wath
  මා අනතුරු හැඟවීමක් යොදන්න සිතුව. . . එහෙත් එයින් කවිය සව්තුවන නිසා නොකර සිටි ය. මා දුම්බොන්නේ නැහැ. මෙය නිරීක්ෂනයක් පමණයි!

  සටහනට ස්තූතියිග

  ReplyDelete