• විශ්වාසභංගය - දේශපාලන වේදීකාවේ වරින් වර විවිධ ආටක නාටක රඟ දක්වති. ඒ හා සමාන නාටකයක් විශ්වාසභංගය ලෙසින් ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. එයින් ...
  3 months ago

සිහිනය


මා සිත් ගත් රුවැත්තිය දෙස

ලොවට හොරා බලම්

පිරුණු දිළෙන දැසින් ඈ දෙස

කෙතරම් පෙරුම් පිරුවත්

නිබද සිහිනයකි ඔබ මට. . .

4 comments:

 1. සැබෑවන වගක් දුර සිහින වුව
  නොදන්නෙද ඔබ මිතුර
  වහන් වී ලෝකයේ නෙත් වලින
  රහස් බැල්මන් කිමද?
  නොවන්නෙද උත්සුක
  හද දිනාගනු පිණිස

  ReplyDelete
 2. පුංචි වුනත් ලස්සන කවිය. ලස්සනයි ....

  ReplyDelete
 3. ලස්සනයි.. සිහිනය .. ලස්සනයි කවිය..

  ReplyDelete
 4. රුවෙත්තියො....රුවෙත්තියො....රුවෙත්තියො....රුවෙත්තියො....

  හැම කෙල්ලෙක්ම රුවෙත්තියක්
  ඉබින්න ඉඩ නැතිමුත්
  හොරෙන් හරි බල සැනැසෙමු

  ReplyDelete