සිහිනය


මා සිත් ගත් රුවැත්තිය දෙස

ලොවට හොරා බලම්

පිරුණු දිළෙන දැසින් ඈ දෙස

කෙතරම් පෙරුම් පිරුවත්

නිබද සිහිනයකි ඔබ මට. . .

4 comments:

 1. සැබෑවන වගක් දුර සිහින වුව
  නොදන්නෙද ඔබ මිතුර
  වහන් වී ලෝකයේ නෙත් වලින
  රහස් බැල්මන් කිමද?
  නොවන්නෙද උත්සුක
  හද දිනාගනු පිණිස

  ReplyDelete
 2. පුංචි වුනත් ලස්සන කවිය. ලස්සනයි ....

  ReplyDelete
 3. ලස්සනයි.. සිහිනය .. ලස්සනයි කවිය..

  ReplyDelete
 4. රුවෙත්තියො....රුවෙත්තියො....රුවෙත්තියො....රුවෙත්තියො....

  හැම කෙල්ලෙක්ම රුවෙත්තියක්
  ඉබින්න ඉඩ නැතිමුත්
  හොරෙන් හරි බල සැනැසෙමු

  ReplyDelete