• විශ්වාසභංගය - දේශපාලන වේදීකාවේ වරින් වර විවිධ ආටක නාටක රඟ දක්වති. ඒ හා සමාන නාටකයක් විශ්වාසභංගය ලෙසින් ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. එයින් ...
  3 months ago

“ගෝචර ගොදුර”


දැල්වේය පහන් සිළ
මද නලින් වැනි වැනි
ගොදුරු කොටැ පියාසැරි

රතැස් යුවල
යොමු වී කෑදරෙන්
සුකොමල සිනිදු කුසුම වෙත
තලන ලෙදින් - මිරීකා පොඩිකර
හිරිකිත හිතුවිලි - පාවේ ගුවනත
හඬ නඟා - අසලහුන්
මට ද දැනෙන ලෙස.

1 comment:

 1. වලකා ගනු බැරිව ඔබ මොබ සරන නෙත
  මනැසින් රඟන මුකුලිත මල් පියැලි මත
  දෙබරුන් රල විටක ගැටුනා මගෙත් නෙත
  කැත හිත!!! ඕක කැතහිත මහ කැතම හිත!!!!!!

  ReplyDelete