• ලොව පැරණිතම මත්කාරකය: බලකාමය - බලකාමය යනු ලොව පැරණිතම මත්කාරකය යි. ඉතිහාසය තුළ බලකාමයෙන් මත් වී රටවල්, ජනතාවන්, ජාතින් බුරුතු පිටින් විනාශ කිරීම සිදු වි ය. තිසරානී ගුණසේකර විසින් ලීයූ ...
  5 years ago

නිදි නැති රැයක


මේ සිසිල් මැදියමේ
නින්ද නුඹ නැත
දෙනෙත් අහලකවත්...

ඈ පිළිබඳ සිතිවිලි
මා සිත් අවදි කරයි!

නෙතින් ඈත්වී හිඳ
නොරුස් සිතින්
නින්ද නුඹ!
ඒ පෙමට
මා හා උරණයි...

3 comments:

 1. සිතිවිලි විකසිතව
  ඈ ගැනම හිතන ඇසිල්ලක
  ඇහැට ඇඟිල්ලෙන් ඇන
  මාව අවදිව තබන
  නින්ද නුඹ

  ReplyDelete
 2. @ දිල්,

  කාලෙකට පස්සේ මේ පැත්තට ආවේ නේ ද? ලස්සන සිතුවිල්ල. ස්තූතියි!

  ReplyDelete
 3. නින්ද නුඹට ඉරිසියාද
  ඔහු ගැනම සිතනවට
  මා එක්ක වගේම ඔහු එක්කත්
  නුඹ තරහද ...

  ReplyDelete