• විශ්වාසභංගය - දේශපාලන වේදීකාවේ වරින් වර විවිධ ආටක නාටක රඟ දක්වති. ඒ හා සමාන නාටකයක් විශ්වාසභංගය ලෙසින් ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. එයින් ...
  3 months ago

අනේ!ඔය ලෙන්ගතු මුහුණ

ලයාන්විත, අහිංසක බැල්ම

මා සුසුමෙන් පුරවයි. . .

2 comments:

 1. ලෙංගතු මයෙ හිතත් එක්ක
  ආලවන්ත බස් දොඩන්න
  තහංචි බැව් දනිමි මමත්
  අහිතක් නෑ අහිමි උනත්
  සුසුම් පවන් සරින් දැනෙන
  ඒ උනුහුම විතරක් දීල යන්න..............

  ReplyDelete