• විශ්වාසභංගය - දේශපාලන වේදීකාවේ වරින් වර විවිධ ආටක නාටක රඟ දක්වති. ඒ හා සමාන නාටකයක් විශ්වාසභංගය ලෙසින් ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. එයින් ...
  3 months ago

ආසයි මං


රෝස පැහැ

මල් මිටියා වත පුරා

ඇවිද යන්නට

ආසයි මං ඒ මතින්. . .


එහෙත් ඇවිදින්නට

තහනම් ය


නිදිකුම්බා මල් කුමරියන්ගේ

මල් පාවඩ මතින්. . .

4 comments:

 1. කටු ඇනේවි
  සිත රිදේවි
  පරිස්සමින්
  මගෙ අයියේ

  ReplyDelete
 2. බොහෝ විසක‍ටු
  රෝස පාටින්
  වැසී ඇත ජීවිතේ....
  අත පොවන්නට
  පය තබන්නට
  පරෙස්සම් වනු මැනේ...

  රිඳුම් දේ ක‍ටු ඇනී
  ක‍ටු ඇනී ගත් තුවාලත් හුදු
  රෝස පැහැයම ගනී

  ReplyDelete
 3. " රෝස පාටට පිපී හිනහෙන
  නිදි කුම්බා මල් යායට
  පය තබන්නට බයයි මට
  අනේ...මල් මැලවේවි
  මට දුක දැනේවි....

  ReplyDelete
 4. අදහස් ගොන්නට ස්තූතියි.

  මං පරිස්සමෙන් පය තබා බලන්නම්෴

  ReplyDelete